Historia TMCh

Stowarzyszenie powstało w 2002 r. z inicjatywy kilkorga zapaleńców z Chrząstawy Małej i Wielkiej, którym na sercu leżało dobro naszych wsi. Pierwsze walne zgromadzenie członków Towarzystwa odbyło się 12.04.2002 r. Powołano na nim Zarząd Towarzystwa w składzie: Henryk Kaczmarek (prezes), Władysław Powszek, Leszek Frączyk, Lech Gocoł, Józef Kolański. Na podstawie źródeł historycznych oraz konsultacji z heraldykami, historyk z Chrząstawy Małej pan Wojciech Frączyk, opracował godło oraz flagę Towarzystwa. Nieco później opracowano również logo Towarzystwa.

W 2006 roku Towarzystwo Miłośników Chrząstawy uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Szeroki obszar działalności statutowej, pozwala Stowarzyszeniu realizować różnego rodzaju projekty z pożytkiem dla wsi i jej mieszkańców. Towarzystwu, korzystając z pomocy Urzędu Gminy Czernica, środków POKL, PROW 2007-2014, Urzędu Marszałkowskiego udało się zrealizować szereg inwestycji i działań aktywizujących. Została rozbudowana i wyposażona świetlica wiejska, wybudowana ścianka wspinaczkowa – Chrząścianka, wyposażone w miejsca siedzące i grill dwa miejsca spotkań w Chrząstawie Małej i Wielkiej. Dzięki projektom Stowarzyszenia zorganizowano wielokrotnie  Festyn Chrząstawski i „Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Wójta Gminy Czernica”, kurs kucharsko-barmański, kursy komputerowe, szkolenia z zakresu rękodzieła, stworzone zostało archiwum zdjęć mieszkańców Chrząstaw, corocznie nagradzani są najlepsi uczniowie Zespołu Szkół w Chrząstawie w zakresie nauk ścisłych.

Ponadto Towarzystwo Miłośników Chrząstawy jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, Partnerstwa Lokalnego Gminy Czernica Aktywni Razem, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem Towarzystwa Miłośników Chrząstawy jest dalsza poprawa warunków rozwoju regionu. Chcemy przyciągnąć inwestorów, rozwinąć turystykę, sport i rekreację, założyć chodniki i ścieżki rowerowe. Poza pomysłowością i aktywnością mieszkańców, potrzebne są do tego środki finansowe, które staramy się różnymi sposobami pozyskiwać.

Dotychczasowi prezesi Towarzystwa Miłośników Chrząstawy: Henryk Kaczmarek, Joanna Ziembińska, Aneta Fiskies,Daniel Brzeziński.