Współpraca

Współpracujemy z:

Wolontariuszami

Kołem Gospodyń Wiejskich z Chrząstawy

OSP Chrząstawa

Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz Radą Rodziców ZS w Chrząstawie

Sołtysem i Radą Sołecką Chrząstawy Małej

Sołtysem i Radą Sołecką Chrząstawy Wielkiej

Radną Chrząstawy Małej i Radną Chrząstawy Wielkiej

Skansenem Państwa Golinowskich w Nadolicach Wielkich

Gminą Czernica

LGD Dobra Widawa

Gminną Biblioteką Publiczną

filią GBP  w Chrząstawie

LZS Czarni Chrząstawa

UKS Hansu Taekwondo