Czernicka Grupa Teatralna

Czernicka Grypa Teatralna to projekt współfinansowany przez Gminę Czernica realizowany przez Towarzystwo Miłośników Chrząstawy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną przez pięć miesięcy 2015 roku. Zajęcia w ramach projektu prowadzone były przez Dorotę i Szymona Bielskich, twórców doświadczonych w pracy z osobami w różnym wieku. W projekcie uczestniczyło 36 dzieci i młodzieży, ok. 30 rodziców, ok. 500 uczniów szkół z terenu Gminy Czernica oraz ok. 100 mieszkańców Gminy Czernica i Polski W trakcie realizacji zadania stworzono warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży, możliwości autoprezentacji w wymiarze społecznie akceptowanym. Uczestnicy zdobywali wiedzę przez doświadczenie i zastosowaniu nowoczesnych metod edukacji artystyczno-kulturalnej.

Stworzono przedstawienie teatralne pt. „Zaczarowany Pociąg”, które wystawiono w pięciu szkołach podstawowych oraz w Remizie OSP w Nadolicach Wielkich, pokaz był otwarty dla mieszkańców gminy.

Poprzez realizacji zadania stworzono stałą grupę teatralną. Podczas warsztatów i przedstawień środowisko Gminny Czernica miało okazję zintegrować się, zaktywizować oraz zaangażować w działania.

Ponadto prowadzone działania dały możliwość pokazania Gminnej Biblioteki Publicznej jako placówki atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży.