Szkolenia komputerowe

Dzięki połączeniu doświadczenia w prowadzeniu szkoleń komputerowych firmy Supersonic Krzysztof Pawlikowski z doświadczeniem w realizacji projektów lokalnych, które wniosło Towarzystwo Miłośników Chrząstawy, powstały dwa projekty: „Komputer dla dojrzałych” i „Komputer dla każdego”. Dzięki tym dwóm projektom, realizowanym od stycznia 2013 r. do kwietnia 2015 r., mieszkańcy powiatu wrocławskiego, oleśnickiego i całego Dolnego Śląska mogli poznać tajniki technologii ICT (techniki komputerowe i informacyjne). Sześćdziesięciogodzinny program zajęć przewidywał między innymi takie bloki tematyczne jak obsługa systemu Microsoft Windows, przetwarzanie tekstów czy przeglądanie stron internetowych.

W szkoleniach mogli wziąć udział osoby, które były zatrudnione i ukończyły 50 rok życia oraz osoby w wieku do 24 do 64 roku życia nie posiadający wykształcenia wyższego. Ze szkoleń skorzystało ogółem 156 osób. Podczas szkoleń zapewniona była wykwalifikowana kadra trenerska, indywidualny dostęp do komputerów oraz podręczniki a udział był całkowicie bezpłatny.

Projekty były finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT oraz języków obcych

Strona internetowa projektu: http://ict50.supersonic.com.pl/