Inspiracje z tradycją

Inspiracje z tradycją to projekt realizowany od 2012 roku ze Skansenem Rolnym Państwa Golinowskich w Nadolicach Wielkich. W ramach zadania do ubiegłego roku realizowane były dwa spotkania: w czerwcu Truskawkowe Inspiracje oraz we wrześniu Wykopki. Oba miały na celu promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, poprzez przybliżanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów. Uczestnicy Truskawkowych Inspiracji poznają nie tylko produkt lokalny, jako smak, zastosowanie półprodukt w różnych przepisach kulinarnych, ale również biesiadne zwyczaje ludowe i tradycyjne zabawy naszych przodków. W trakcie imprezy organizowane są warsztaty dla chętnych zdobycia umiejętności kulinarnych z wykorzystaniem lokalnego produktu- truskawki, koncerty oraz teatrzyk. Drugie spotkanie – Święto ziemniaka, przybliża ludowe wykopki , a także zwyczaje z nimi związane, sposoby świętowania i integracji.

Obie imprezy przyciągają wiele osób, sympatyków Skansenu, miłośników kultury ludowej i tradycji wiejskich.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Czernica.