Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Rzymskokatolicki Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chrząstawie Wielkiej. Świątynia wybudowana według projektu Alexisa Langera w stylu neogotyckim w latach 1859-1864 przez Theodora Roeslera. Od roku 1864, czyli od daty konsekracji Kościoła, można było odprawiać tutaj msze, lecz nie było (ustanowiono) wówczas parafii. Pierwszy proboszcz przybył do Chrząstawy 06.04.1887 r. – nie zachowały się o nim żadne dokumenty. W roku 1945 świątynia została zdewastowana, gdyż służyła jako magazyn dla żołnierzy radzieckich. W 1957 roku Kościół został odrestaurowany.

W nawie głównej znajduje się drewniany ołtarz z II połowy XIX wieku. Wewnątrz głównego ołtarzu znajdują s

ię obrazy: Niepokalanej Najświętszej Marii Panny, św. Jadwigi Śląskiej (patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej, uchodźców i pokoju) oraz św. Bernarda z Clairvaux (patron cystersów oraz orędownik w czasie klęsk żywiołowych). W ołtarzach nawy bocznej umiejscowione są wizerunki św. Jana Nepomucena (patron spowiedników, dobrej spowiedzi, ale również osób tonących, mostów oraz orędownik podczas powodzi) i św. Filomeny (patronka Żywego Różańca, opiekunka matek i dzieci, a także opiekunka szczęśliwej i spokojnej śmierci). Na bocznych ścianach znajduje się 14 stacji Drogi Krzyżowej.

Pierwsze powojenne wpisy do Księgi Parafialnej:

Pierwszy chrzest: Maria Głowacka (01.06.1946 r.) – córka Jana i Stanisławy.

Pierwszy ślub: Józef Markiewicz i Julianna Figiel (30.05.1946 r.).

Pierwsze pogrzeby: Józef i Józefa Domaradzka oraz Janiny Krupa (22.01.1946 r.)