Gimnastyka 40+

Projekt Gimnastyka 40+ realizowany był w 2014 roku. W ramach tego projektu, współfinansowanego przez Gminę Czernica, prowadzone były regularne zajęcia gimnastyczne w świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej i Krzykowie. Projekt został zrealizowany dzięki uprzejmości i pomocy członków Towarzystwa Przyjaciół Ratowic. W zajęciach gimnastycznych stale uczestniczyło około 30 pań w różnym wieku.