Mój piękny ogród

Mój Piękny Ogród to konkurs dwukrotnie zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Chrząstawy – w 2012 oraz 2013 roku. Celem konkursu był promocja porządku i estetyki obejść i ogrodów mieszkańców Chrząstaw oraz wybór i nagrodzenie właścicieli najpiękniejszych ogrodów.

W 2012 nagrodzono właścicieli dwóch ogrodów – Panią Danutę Świątek z Chrząstawy Wielkiej oraz Panią Magdalenę Basandowską z Chrząstawy Małej. Tablice wykonane przez Jana Golinowskiego z Nadolic Wielkich zawisły na płotach nagrodzonych Pań. W 2013 roku najpiękniejszym ogrodem został ponownie ogród Pani Danuty Świątek.

Nie podejmowano się kolejnych edycji konkursu, także dlatego, że nadal ogród Pani Danuty jest wyjątkowo wyróżniającym się ogrodem na tle innych w całej Chrząstawy Wielkiej i Małej J