Półkolonie

Półkolonia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w Chrząstawie Wielkiej i Kamieńcu Wrocławskim w roku 2016 to projekt zrealizowany we współpracy z dyrekcją i gronem pedagogicznym miejscowych szkół podstawowych Dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach mających na celu poznanie regionu: tradycji, kultury, środowiska naturalnego, prowadzone były zajęcia rozwijające aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji, naukę samodzielności i współistnienia w grupie, zainteresowania poznawcze, sprawność fizyczną. Zorganizowane zostały wyjazdy do kina, na basen oraz do ZOO we Wrocławiu a także do Bobolandi.

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Czernica.