Zarząd

Daniel Brzeziński- prezes

Beata Miazga- wiceprezes

Marcin Wenc- skarbnik

Aneta Fiskies- sekretarz