Centrum Organizacji Pozarządowych

W wyniku współpracy Urzędu Gminy Czernica z  Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Towarzystwo zaangażowane od 2013 roku w działania wspierające rozwój organizacji pozarządowych na terenie Gminy Czernica, prowadzi od 2015 r. Centrum Organizacji Pozarządowych w Gminie Czernica. Środki na prowadzenie Centrum pochodzą z ze środków Gminy Czernica w ramach konkursu ofert na zadania publiczne. Siedzibą Centrum jest świetlica Wiejska w Chrząstawie Wielkiej. W ramach projektu zrealizowano szereg wykładów w świetlicach na terenie Gminy Czernica, skierowanych do organizacji pozarządowych, które w ramach projektu mogły skorzystać również z doradztwa prowadzonego w Świetlicy Wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej. Ponadto dla 20 członków niemal wszystkich stowarzyszeń z terenu Gminy Czernica zorganizowana została wizyta studyjna w Dolinie Baryczy. Prowadzony jest również profil na facebooku oraz korespondencja mailowa, za pośrednictwem których organizacje pozarządowe Gminy Czernica informowane są o aktualnych naborach wniosków, zmianach przepisów i innych ważnych dla ngo wiadomościach.